roem是什么意思 roem的读音、翻译、用法

词义:roem是荷兰语中“荣誉”或“名声”的意思。

词性:roem是一个名词。

词组搭配:与roem相关的词组包括roemrijk(富有荣耀的)、roemloos(名不见经传的)、roemverhalen(夸耀)等。

短语:无。

发音拼写:roem的发音为 /rum/。

5个中英例句:

1. Hij genoot van zijn roem als wereldberoemde sportster. (他因为成为世界著名的运动员而享受着他的荣誉。)

2. De politicus probeerde zijn roem te vergroten door veel media-aandacht te krijgen. (政治家试图通过获得大量媒体关注来扩大他的名声。)

3. De actrice werd geprezen voor haar roemrijke carrière in de filmindustrie. (这位女演员因她在电影行业中辉煌的事业而受到赞扬。)

4. Hij was teleurgesteld omdat zijn roemloze prestaties werden genegeerd. (他感到失望,因为他默默无名的成就被忽视了。)

5. De schrijver had nog nooit eerder zo'n roemverhalen gehoord. (这位作家从未听说过如此夸张的名声。)  • 声明:未经允许不得转载
上一篇: kritiker是什么意思 kritiker的读音、翻译、用法
下一篇: essaierai是什么意思 essaierai的读音、翻译、用法